Dessa  projekt  är  i  planering  eller  under  utveckling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pågående projekt

Utvecklingen av nya nödvändiga infrastrukturer på våra vintervägar

På grund av klimatförändringarna är Ljungjan älv öppen tidigare

Vi planerar byggandet av en transportabel bro       t.ex.. en pontonbro. Det är så hon kan se ut


Vi måste finansiera denna bro genom donationer

Vi samlar för vår pontonbro !

-----  Åtgärder pågår    -----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Slutförda projekt

Bro i Nyvallen

För två år sedan kollapsade bron i Nyvallen.

Den var i så dåligt skick att det inte kunde repareras.

Denna bro är viktig för vår turism eftersom

den förbinder våra dalar.

Tyvärr fanns det inga medel att bygga en ny bro för.

 

 En ny bro måste finansieras ! 

Vi samlade in till bron


Projektet är klart, bron är på plats.

 Ni som jobbade

 Uno, Micke, Lasse, Andreas, Aimo, Bengt, Erik,

Mats und desen Sohn, Håkan, Janne, Åke,

Julia, Robert, Jutta, Britt

 Ni som sponsrade

 Handölsdalen sameby, Kalle Mogren, Samfälligheten lilla Ljungdalen, Föreningen Nyvallen, avgifterna från Draghund , Taxi Ljungdalsfjällen,Britta Nordén, Stig Wagenius.


Det har varit roligt att genomföra det projektet

och arbeta tillsammans med er alla !

Kurt & Ingo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Säkerhet winterleden

Vi köpte 50 skyltar

 30 km gäller nu

för alla stigningar och nedfarter

i Storsjön / Ljungdalen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------